Е. А. Афонін, О. В.. Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ уклад : - К. : НАДУ,2010. - 48 с.. 2010

Видання містить конспект лекції з тематики однойменного короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. Призначене для слухачів і викладачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби та місцевого самоврядування.

<< | >>
Розділ 1. ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК СИСТЕМНО - ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Компоненти транспарентності*
Розділ 2. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В НОРМАТИВНІЙ СИСТЕМІ ТА ПРАКТИЦІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Розділ 3. ФОРМИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ВЛАДИ

Книги и учебники по дисциплине Муніципальне та державне управління в Україні:

  1. ШУМІК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Дніпропетровськ –2013 - 2013 год
  2. ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Київ-2010 - 2010 год
  3. Уманський Юрій Володимирович. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Запоріжжя –2008 - 2008 год
  4. ДРОБЯЗКО Інна Миколаївна. МАРКЕТИНГОВА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - 2008 год
  5. Волос Б.О., Вашев О.Є.. В68Державна політика і стратегія в галузі охорони здоров’я: Опорний конспект лекцій. – Х.: ХарРІ НАДУ "Магістр",2005. – 80 с. - 2005 год
  6. Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В.. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. - К. Центр навчальної літератури",2004. - 560 с. - 2004 год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - Инновации - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -