Задать вопрос юристу

Бєляєв О.О., Бебело А.С.. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2001. — 328 с.. 2001

Навчальний посібник підготовлений досвідченими викладачами КНЕУ О. О. Бєляєвим (теми: 1—6, 8, 10, 15, 17) і А. С. Бебело (теми: 7, 9, 11—14, 16, 18—20). Він розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих економіч- них навчальних закладів і відповідає програмі, яка рекомендована для вузів. Посібник може бути цікавим і корисним усім, хто має намір засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки, зрозуміти механізм функціонування перехідної української економіки.

<< | >>
Загальні засади економічного розвитку
Розділ 2 Загальні основи ринку
Розділ 3 Суб’єкти ринкової економіки
Розділ 4 Економічне зростання і соціально-економічний прогрес
Розділ 5 Формування і розвиток сучасних соціально- економічних відносин
Розділ 6 Світове господарство і міжнародні економічні відносин

Книги и учебники по дисциплине Политическая экономия:

  1. Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Політекономії - 2016 год
  2. Шпаргалки.com. Шпаргалка на екзамен з предмету Політекономія - 2016 год
  3. Неизвестный. КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ. Лекция. 2013 - 2013 год
  4. Богданов Александр Александрович, Скворцов-Степанов Иван Иванович. Курс политической экономии докапиталистической эпохи. Изд. 5-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» — 378 с. (Размышляя о марксизме.) - 2011 год
  5. ХАФИЗОВА ГУЛЬПУР БАДРЕТДИИОВНА. ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 1998 год
  6. Е. Е. Жуков. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ КАПИТАЛИЗМА - 1989 год
  7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ экономия КАПИТАЛИЗМА. Научно-методическое пособие преподавателю. Часть первая. Издательство Ленинградского университета Ленинград, 1975 - 1975 год
  8. И. Г. БЛЮМИН. КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ / КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. Том 3. - 1962 год
  9. И. Г БЛЮМИН. КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ экономии. ТОМ II. КРИТИКА СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ - 1961 год
  10. И. Г. БЛЮМИН. КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ / ТОМ I. СУБЪЕКТИВНАЯ ШКОЛА В БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ - 1960 год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - Инновации - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -