Висновки до розділу 1

1. Формування ефективних систем управління, що ґрунтуються на інтелектуальних стратегіях та використанні сучасної інформаційно-аналітичної бази, засобів комунікації необхідне Україні для подолання відставання від розвинених країн та досягнення сталого розвитку.

2. Монополія бюрократії на інформацію розглядається як перешкода формування сучасних самоорганізованих соціальних систем: не відбувається обміну, має місце односторонній рух директивної інформації.

3. Традиції державності, історична інерція, що має місце в соціально-економічних, а отже, й в управлінських системах не дозволяє маркетингову модель державного управління розглядати як базу формування ефективного державного управління, а державних службовців як надавачів якісних державно-управлінських послуг.

4. Проблема полягає у протиріччі між обраною тенденцією демократизації державного управління, що передбачає ефективну комунікацію та зворотній зв’язок як умови здійснення синергетично-рефлексивної моделі державного управління та одностороннім, директивним характером комунікації у бюрократичній моделі управління, її закритості та монополії на інформацію.

5. Маркетинг, застосовуваний у державному управлінні, задає нову, більш чітку систему цілепокладання, спрямовану на задоволення потреб громади.

6. Наявність повноцінних комунікацій, що характеризуються, в першу чергу, зворотними зв’язками, об’єктивно необхідна та виступає як середовище здійснення комунікаційного менеджменту та маркетингу державних послуг. Комунікаційний менеджмент виступає як інструментарій державного управління у інформаційному суспільстві та є метазабезпечувальним середовищем для здійснення маркетингової моделі державного управління.

7. Вищевикладене дозволяє надати відповідне визначення комунікацій у державному управлінні як механізмів, завдяки яким розвиваються взаємовідносини між керованою та керуючою підсистемами у системі управління разом із засобами передачі їх у просторі та часі, які здатні викликати синергетично-рефлексивні перетворення обох підсистем у відповідності до поставленої мети.

8. Завдання, які необхідно вирішити на шляху забезпечення комунікації засобами інформаційних технологій пов’язані з трьома напрямками: 1)розробка ефективної державної інформаційної політики; 2) аналіз сутності і особливостей інформаційних технологій; 3) дослідження українського ринку інформаційних продуктів і послуг.

<< | >>
Источник: Уманський Юрій Володимирович. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Запоріжжя –2008. 2008

Еще по теме Висновки до розділу 1:

 1. Висновки до розділу 3
 2. Висновки до розділу 1
 3. Висновки до розділу 2
 4. Висновки до розділу 2
 5. Висновки до розділу 3
 6. Висновки до розділу 1
 7. Висновки до розділу 2
 8. Висновки до розділу 3
 9. Висновки до першого розділу
 10. Висновки до другого розділу
 11. Висновки до третього розділу
 12. ВИСНОВКИ
 13. ВИСНОВКИ
 14. ВИСНОВКИ
 15. ВИСНОВКИ
 16. ВИСНОВКИ
 17. ВИСНОВКИ
 18. ВИСНОВКИ
 19. ВИСНОВКИ
 20. ВИСНОВКИ
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - Инновации - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -