Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю.. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ,2006. − 235 с.. 2006

У посібнику розглядаються питання бухгалтерського та податкового обліку експортних, імпортних, кредитних операцій, операцій по інвестуванню та операцій з давальницькою сировиною, а також інших операцій, що здійснюються підприємствами в іноземній валюті. Особливу увагу приділено питанням документального оформлення та державного регулювання валютних операцій. За структурою і змістом посібник відповідає вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит». Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів-практиків і аудиторів.

<< | >>
Розділ 1. Основи і правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності
Розділ 2 Облік валютних операцій
Розділ 3. Особливості відкриття рахунків у банках в іноземній валюті і здійснення операцій з іноземною валютою
Розділ 4. Облікурахування імпортних операцій
Розділ 5. Облікурахування експортних операцій
Розділ 6. Облік зовнішньоекономічних операцій ізіз давальницькою сировиною
Розділ 7. Облік зовнішньоекономічних бартерних операцій
Розділ 8. Облікурахування інвестиційних операцій
Розділ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій
Розділ 10. Облікурахування службових відряджень за кордон
Розділ 11. Облік інших зовнішньоекономічних операцій
Додатки
Додаток 2
Додаток 3

Книги и учебники по дисциплине ВЕД України:

  1. Внешнеэкономическая деятельность. Лекции - 2016 год
  2. Николаенко И.В.. Конспект лекций по дисциплине «Внешнеторговые транспортные операции». Мариуполь 2004 г. - 2004 год
  3. Кузьмінський Ю.А.. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій: Монографія. — К.: КНЕУ,2001. — 268 с. - 2001 год