Попова Л.М.. Казначейська справа. 2011

У навчальному посібнику всебічно висвітлені теоретичні та практичні аспекти функціонування Державного казначейства в сучасних ринкових умовах. У ньому висвітлено сутність і роль Державного казначейства, загальнометодологічні основи його створення та перспективи розвитку. Розкрито сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, процеси казначейського обслуговування бюджетів за доходами та видатками, особливості казначейського виконання місцевих бюджетів, організацію бухгалтерського обліку та звітності в Державному казначействі, контроль у системі казначейства та інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, практичних працівників у сфері фінансів

<< | >>
Тема 1. Система державного казначейства, її становлення на Україні, структура та функції
Тема 2. Платіжна система виконання бюджетів
Тема 3. Організація роботи в органах Державного казначейства за доходами
Тема 4. Виконання державного бюджету за видатками в органах Державного казначейства
Тема 5. Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів
5.6. Операції за платежами, що розподіляються
Тема 6. Взаємодія органів Державного казначейства з державними контролюючими органами
Тема 7. Управління державним боргом
Тема 8. Облік та звітність в Державному казначействі
Тема 9. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства

Книги и учебники по дисциплине Бюджетна система України:

  1. Конспект лекцій - Бюджетний менеджмент - 2012 год
  2. Удосконалення планування та фінансування видатків на охорону здоров'я. Дипломна робота - 2012 год
  3. Зимницька Л.І.. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Павлоград, 2011 - 2011 год
  4. Бюджетна система України. Лекції - 2011 год
  5. В.М.Федосов. Бюджетний менеджмент - 2009 год
  6. Зборовська Ольга Михайлівна. Бюджетна система України - 2009 год
  7. Бюджетний менеджмент. Лекції - 2009 год
  8. Видатки місцевих бюджетів. Лекція - 2007 год